Thực tế kích thước của Fitbit flex

iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Fitbit flex .