Thực tế kích thước của Thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM

  • chiều rộng:85.6mm (3.37Inch)
  • chiều cao:53.98mm (2.13Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM .