Thực tế kích thước của Chromecast 2

  • độ sâu:13.49mm (0.53Inch)
  • chiều cao:51.9mm (2.04Inch)
  • trọng lượng:39.1g (1.38oz)
  • chiều rộng:51.9mm (2.04Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Chromecast 2 .