Thực tế kích thước của 100+ V6 / 100C

  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
  • độ sâu:8.4mm (0.33Inch)
  • chiều cao:154.3mm (6.07Inch)
  • trọng lượng:149g (5.26oz)
  • chiều rộng:77.2mm (3.04Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  100+ V6 / 100C .